Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi>
KÜÇÜK YAŞTA YAZILIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Kariyer

KÜÇÜK YAŞTA YAZILIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Kodlama eğitiminin öneminin tüm dünyada farkına varılmasıyla birlikte, kodlama eğitim yaşı ilkokula inmiştir. Kodlama eğitimiyle bireyler, küçük yaştan itibaren teknolojiyi tüketen değil teknoloji üreten bireyler haline dönüştürülmektedir.

Kodlama eğitimi ile yazılım geliştirmenin öğretilmesinin yanında, problemleri analiz yeteneği, neden sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcı düşünme yeteneği, beraber çalışabilme becerisi de öğretilmektedir.

Programlama eğitimi sayesinde üretken bir nesil yetişirken, ileride yazılım alanında yetişmiş eleman ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Ayrıca programlama becerisi küçük yaştaki öğrencilerin okula ve derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayarak, onları araştırma yapmaya sevk edecektir. Programlama öğrenen öğrencilerin problem çözme, sayısal düşünme, uzamsal ve analitik düşünme becerileri gelişmektedir. 

Yakın zamana kadar bilgisayar programlama uzun bir teknik eğitim gerektirdiği için sadece profesyoneller tarafından yapılabilen ve eğitimi üniversite seviyesinde verilebilen bir konu olarak düşülmesine karşın, son zamanlarda çocukların da dahil olduğu geniş bir kitlenin programlama kavramlarını öğrenmesine yardım eden platformlar geliştirilmiş ve bilgisayar programlama eğitimi ilkokullara kadar yaygınlaştırılmıştır. Küçük yaşta programlama kavramlarının öğretilmesi hem çocukların yaratıcılığını geliştirmekte hem de yetenekli çocukların daha ileri düzey eğitim için yönlendirilmesi kolaylaşmaktadır. 

Amerika’da lise mezunlarının büyük bölümü standart bir kodlama eğitimi alarak mezun olmaktadır. Benzer durumlar AB ülkelerinde, Kore, Avustralya vb. kalkınmış ülkelerde de mevcuttur. Ama hala pek çok öğrenci için standart yazılım geliştirme dilleri (Java, C++, C#, Fortran vb.) ile yazılım geliştirmek zor ve karmaşık gelmekte, ancak ve ancak hevesli ve kabiliyetli öğrenciler kodlamayı kolay ve zevkli bulmaktadır. Bu nedenle yazılım geliştirme eğitimine ilkokul çağlarında özel altyapılarla başlamak daha olumlu sonuçlar vermektedir. 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda, bu teknolojiler eğitim ortamlarında daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerin ve özellikle internetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi, bilgisayar ve programlama eğitimi alanında yeni uygulama ve yazılımlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Açık kaynak kodlu (lisans ücreti olmaksızın) 5-15 yaş arasındaki çocukların yazılım geliştirme, algoritma oluşturma, analitik düşünme, problem çözme kabiliyetlerini geliştirecek kullanıcı dostu yazılım altyapıları üretilmiştir (MIT Scratch, Microsoft Small Basic, Alice, Kojo vb.) Böylece çocuklar zevkli ve kolay bir şekilde kendi yazılımlarını, robotik uygulamalarını, bilgisayar oyunlarını tasarlayıp, geliştirerek bunları yaşıtları ile paylaşabilmektedirler. Yazılım geliştirmeyi öğrenme temelde yazılım dilini öğrenmeyi gerektirdiğinden, genç yaşlarda başlanırsa daha iyi sonuçlar alındığı bilinmektedir. 

Küçük yaştaki çocuklara kodlama eğitimini vermek için kullanılacak yöntemlerden biri de oyunlaştırmadır. Oyunları eğitime entegre etmek, okullarda öğrenmenin yeni ve daha güçlü yollarını yaratma potansiyeline sahiptir. Oyunlar ve eğitim araştırmaları, oyunların ve oyun topluluklarının üst düzey düşünme, karmaşık sorunları çözme, bağımsız düşünme, iş birliği yapma, iletişim kurma ve etkin bilgi toplamak için dijital araçları uygulama gibi 21. yüzyıl eğitim becerilerine yarar sağlayacaktır. Araştırmalar, dijital oyunların eğitimsel ve sosyal faydalarını göstermektedir. Öğrencilerin yaparak öğrenmeleri gerekir ve oyun oynayarak, ortak hedefleri ve bu ortak hedeflere ulaşmanın yollarını paylaşan daha geniş bir insan topluluğunun parçası olarak bir şeyler yaparak öğrenebilirler, bu da oyunu sosyal yönden de bir fayda haline getirir. Oyun tasarımcıları, oyunlarda problem çözmeyi şekillendiren, kolaylaştıran ve hatta öğreten dijital ortamlar ve oyun seviyeleri yaratırlar. Oyunlar ayrıca öğrencilere başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu, ancak geri alınamaz olmadığını öğretirler. Eğitim teorisyenleri, özellikle strateji oyunlarının eğitime katkısının üzerinde duruyorlar. Strateji oyunları genellikle bir tür uzun vadeli hedefe veya ilerlemeye ulaşmak için kaynakların edinilmesine ve kullanılmasına odaklanır. Eğitim kuramcıları sundukları gelişimsel görevlerle çocukların eğitimi için strateji oyunlarının öneminin altını çizmektedir. 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ARSLAN

 

 

  • Paylaş

Yorumlar

Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Yap

Yorumunuzun onaylanması için lütfen tüm alanları eksiksiz doldurunuz. *