Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi>

Hakkımızda

 

Yüzyıl insanının sahip olması gereken beceriler tanımlandığında; sürekli değişen, gelişen ve güncellenen çalışma koşulları gerek istihdam edilebilme ve gerekse mevcut pozisyonlarını koruyabilmeleri bağlamında bilgi, beceri ve yeterliklerin sürekli güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Yakın gelecekte birçok mesleğin işlevselliğini yitireceği, yeni meslek alanları oluşacağı, insanların ömür boyu aynı iş alanında benzer işleri yaparak emekli olamayacakları, sürekli yenilenme ve öğrenme içinde olmaları gerektiği belirtilmektedir. Günümüzde, çok hızlı eskiyen bilginin geçmişe oranla daha kısa bir zaman diliminde güncellenmesi ve yeni bilgilerle donatılması gerekmektedir. Günümüzde ve yakın gelecekte uzun süreli, yüksek maliyetli eğitimlerden çok odaklı, iş hayatının gereksinimlerini karşılayacak yetenekler kazandıran eğitimler gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin bu kadar önemli hale geldiği bu dönemde, insanlar öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için yararlanabileceği güvenilir, uzman eğitim organizasyonlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda güncel bilginin ve tenolojilerin geliştirildiği üniversite sürekli eğitim merkezleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri gerek mesleki, gerek bireysel ve gerekse sosyal bağlamda düzenlediği çeşitli eğitsel programlar, etkinlikler ve projelerin yanısıra insanların yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının farkına varmasını sağlama potansiyeline de sahiptir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde, Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanların yanı sıra, yaş ve konu sınırlaması olmaksızın tanımlayacağımız çeşitli eğitimler ve faaliyetler düzenlenecek ve insanların toplumda var olması ve rekabet edebilmesine yardımcı olacak, toplumsal gelişmeye ve değişmeye de önemli katkılar sunacağı değerlendirilmektedir.

Bu programlar aracılığıyla, kişilerin bireysel gelişimi yanı sıra Kamu, Özel Sektör ve Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede topluma hizmet amacıyla kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara ihtiyaç duydukları alanlarda örgün, uzaktan ya da karma eğitim programları düzenlemeyi planlıyoruz.

Bu eğitim programlarını kendi öğretim üyelerimiz ile planlayacağımız gibi bu konuda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak hedeflenmektedir. Pek çok deneyimli eğitim kurumu, Üniversitemiz ile işbirliği içinde, katılımcılarına Üniversite onaylı Sertifikalı eğitim vermeyi hedefleyerek Üniversitemiz ile işbirliği yapmak istemektedirler. Bu yaklaşım eğitim içeriğimizi zenginleştirecektir. Burada amacımız, Üniversitemizde tanımlı eğitim kalite süreçleri ve disiplininden ödün vermeksizin, bunların eğitim ortaklarımızda hassasiyetle uygulanmasını denetlemek, eğitim kalitesinden kesinlikle ödün vermemektir.

Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kapsamında tanımlanan ve tanımlanacak eğitimler aşağıdaki prensipler çerçevesinde hazırlanacaktır:

  • Özel şirketlerin, Kamu kurum ve Kuruluşların ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak,öğrenci odaklı, hedefe yönelik, yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanır.
  • Dürüst, profesyonel, ciddi ve disiplinli olduğu kadar, öğrencinin haz duyacağı bir ortam yaratma hedefiyle  planlanır ve yürütülür.
  • Akademik bilgive profesyonel deneyim arasında bütünleşmeyi temel alır.
  • Ankara Bilim Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri ve alanında uzman sektör profesyonelleritarafından verilir.
  • Merkezden eğitim alan öğrenciler/Kurum ve kuruluşlar ile samimi ve sinerjik iletişim ortamı oluşturulur. Bunun ilerde işbirlikteliklerine dönüşmesi hedeflenir.
  • Çalışanın iş hayatındaki veriminin ve yeteneklerinin arttırılması, daha başarılı bir iş yaşamı ve daha dengeli ve mutlu bir sosyal yaşam sürdürmelerine katkıda bulunur.
  • İnsanların yeni konularda uzmanlık kazanarak, iş hayatında aranan yeteneklere sahip birey olarak çalışma hayatına kazandırılması hedeflerimizdendir.

 

 

 

  • Paylaş