Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi>

Vizyon ve Misyon

VİZYON
Dünya standartlarında, ülkemizin en başarılı üniversitelerinin arasına girmek; insanlığın refahına ve gelişmesine yönelik faaliyetleri oluşturan, bunlara liderlik eden, katılan ve milli çözümler üreten, yarının küresel bireylerini yetiştirmek ve toplumu geliştiren ve bir ulusun, bölgenin ve dünyanın yaşam kalitesine katkıda bulunan sanat, fikir ve bilgi bütünlüğünü geliştirmek ve yaymak.

Ankara Bilim Üniversitesi, mezunlarının alanlarında yetkin bireyler olmasını hedeflemektedir. Mezunlarının seçtikleri alanlarda derin bilgi ve yetkinliğe sahip, ana dillerinde ve öncelikle İngilizce olmak üzere Dünya dillerinde etkin ve yetkin bireyler yetiştirerek, demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre ve daha birçok küresel başlığa dair eleştirel düşünebilen ve fikir üretebilen kişiler olmalarını sağlamak.

MİSYON
Ankara Bilim Üniversitesi; tüm bilimleri, teknolojiyi, verimliliği önceleyen ve sanatı kapsayan bir öğrenme, araştırma ve geliştirme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek amacı taşımaktadır.

Ankara Bilimde eğitim sadece bir iş veya bir kariyer elde etme aracı değildir; aksine, öğrencileri düşünmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye yönelik olarak beslemeyi amaçlamaktadır. Ankara Bilim Üniversitesi; farklı alanlara yayılan eğitim programları, bilimsel araştırma çalışmaları ve kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencileri hayat boyu öğrenen, bağımsız düşünebilen milli şuur sahibi bireyler yetiştirmektir.

Ankara Bilim Üniversitesi’nin eğitim felsefesi, yeni bilgileri üretenlerin bu bilgileri aktaracak en iyi kişiler olduğu düşüncesi üzerine kurulmaktadır. Ankara Bilimin öğretim kadrosu örnek teşkil edecek; akademik araştırmalar ise geniş bir yelpazeye yayılacaktır. Ankara Bilim Üniversitesi; teknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan endüstri mühendisliğine, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine ve bilimin, edebiyatın, sahne sanatlarının daha birçok dalına uzanan, çok yönlü bir eğitim ortamı sunacaktır.

  • Paylaş