Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi>
Klasik Türk Müziğinde Şarkı Yorumlama

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika
Yeşilçam Sineması: Tür, Üslup ve Endüstri

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika
Film Dili ve Sinemada Hikâye Anlatımı

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika
Kısa Film Yapım Atölyesi

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika