Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi>
AMOS Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika
Sosyal Medyada Marka Yönetimi

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (Modül 2)

100 Puan

Ankara Bilim Üniversitesi Onaylı Sertifika